ตอนนี้เพื่อความสะดวกในการซื้อขายผ่าน facebook สามารถเข้าร่วมกลุ่ม Time4fish ได้ตามลิงค์ด้านล่างเลย

เข้าร่วมกลุ่ม Time4fish บน FACEBOOK


หยุดทำลายบ้านเมือง หยุดความรุนแรง

เริ่มใช้กฎการซื้อขายตั้งแต่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป ผู้ซื้อที่ต้องการความปลอดภัยในการซื้อปลาสวยงามสามารถซื้อสินค้ากับผู้ขายที่ได้ลงทะเบียนผู้ค้าปลาสวยงาม แล้วเท่านั้น ADMIN

ลงทะเบียนผู้ค้าปลาสวยงาม

วิภพอนันต์ฟาร์ม 55ฟาร์ม ปลานิลแปลงเพศ กำแพงแสน พื้นที่นี้เพื่อคุณ


ก.เก่งราชบุรีขายส่งและขายปลีกสินค้าสำหรับปลาสวยงาม Tailybuddy สินค้าสัตว์เลี้ยงเพื่อคุณ จำหน่ายเครื่องประดับล้ำค่าสำหรับคุณ ยิ่งไพบูลย์

นิคอะควาเรี่ยม จุ้ยตู้ปลา ร้านลุงจวนตู้ปลา พื้นที่นี้เพื่อคุณ

Time4fish.net :: สินค้าดีๆ เพื่อคนรักสัตว์น้ำสวยงาม

ช่วงนี้หากสมาชิกพบว่าเว็บเข้าไม่ได้ช่วยแจ้ง ADMIN ด้วยโดยโปรดแจ้งมาที่ Ptt1000@hotmail.com ครับ ADMIN อย่าเพียงแต่เห็นว่าใช้งานไม่ได้ก็ช่างมัน สังคมเว็บเราจะดีได้ต้องช่วยกันครับอย่าเห็นแก่ตัว

กรมประมงอบรม การเลี้ยงปลานิล ในเขตปฏิรูปที่ดิน

(1/1)

market4fish:
กรมประมงอบรม การเลี้ยงปลานิล ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

 กรมประมง:ดร.จิราวรรณ แย้มประยูร รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงปลานิลให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ย. 2552 ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการเพาะพันธุ์ปลา การเลี้ยงปลา การจัดการฟาร์ม ฯลฯ ให้กับประชาชน

โดยหลักสูตรที่ได้จัดให้มีการฝึกอบรมมีจำนวน 2 หลักสูตร คือ การเพาะพันธุ์ปลานิล และการเลี้ยงปลานิล ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการอบรมในพื้นที่ 13 จังหวัด ประกอบด้วย นครพนม สกลนคร มหาสารคาม พะเยา สระบุรี พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ พิจิตร ชัยนาท สุพรรณบุรี นครสวรรค์ กระบี่ และอุทัยธานี รวมจำนวน 1094 ราย

สำหรับผลของการฝึกอบรมในครั้งนี้จะส่งผลให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขยายพื้นที่สำหรับเลี้ยงปลานิล สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเลี้ยงปลานิล โดยเกษตรกรที่ผ่านการอบรมจะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากกรมประมง อาทิ พันธุ์ปลา อาหาร เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีผลผลิตปลานิลเพิ่มมากขึ้น อีกทั้เกษตรกรจะมีรายได้จากการเลี้ยงปลา และสามารถปะกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน
 
ที่มา http://www.naewna.com/news.asp?ID=172223

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ปลา บ้าน สวน(ขอนแก่น) ศูนย์รวมปลาชุมชนคนตกปลาออนไลน์ นานาสาระหน้ารู้ เทคนิคการตกปลา รอก คัน เบ็ด เทคนิค การตกปลาทุกชนิดทั้งน้ำจืดน้ำเค็ม TIMEFORFISH สังคมเพื่อคนรักสัตว์น้ำ มุมสัตว์เลี้ยงของคนเหนือ Automatic Pets Feeder ศูนย์รวมปลา จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืด TOPTENRANCHU Love Shrimp คัดเกรดสวยๆ มุก มาร์ค แดง โหนก
แลกลิงค์กับเรา คลิ๊กที่----->TIMEFORFISH สังคมเพื่อคนรักสัตว์น้ำ View My Stats